.
Tjänster

 

Produktion av en webbplats innehåller ofta många arbetsmoment.

Exempel på arbetsmoment

 

» Skapa designskoncept samstämd med företagsprofil
» Skapa huvudsida / frontsida
» Skapa undersidor
» Inscanning & anpassning av bilder & logotype
» Bildbehandling
» Logotypanpassning
» Textbehandling
» Design av navigeringsknappar
» Skapa länkar till externa hemsidor
» Skapa Epost-länkar
» Registrering på de viktigaste sökmotorerna

» Databasprogrammering


© Webology Design AB 1998-2003

Tjänster
Om Webology
Referenser
Kontakta Oss
Nöjen